C.N.A Class Schedule

Home C.N.A Class Schedule

Weekdays:      

      Oct 13th until Oct 26th 830AM till 430PM

Nov 9th until Nov 19th 830AM till 530PM

Jan 5th until Jan 18th 845AM till 445PM

Eves:   

                    Sept 27th until Nov 9th (6PM till 9PM Mon-Thurs)

Jan 11th until Feb 23rd (6PM till 9PM Mon-Thurs)